ISKASA historie změn

2022 - 01

 • technika - denní slevy, počty kusů a cena
  • oprava zobrazen celkových částek podle denních slev pro obchodníky
  • oprava soupisů techniky podle dodavatele
  • opravy tiskových sestav techniky
    
 • technika-nabídky - kopírování nabídky techniky i do jiné budoucí akce *novinka
  • Základní postup pro kopírování nabídek s technikou
   1. vytvořit novou akci
   2. vložit prostory pro konání akce s technikou
   3. vytvořit v akci novou nabídku/y pro techniku
   4. kopírovat původní nabídku techniky z jiné akce do nové
   5. nastavit pro techniku správný datum a čas, popř. vybrat jiné prostory
     
 • technika - možnost nastavení poměru slev mezi Dodavatelem a Odběratelem *novinka
  • superadministrátor nastavuje tento poměr slev
  • přehledy techniky na dodavatele pak obsahuje tyto přepočty slev na dny za techniku a personál
    
 • tisk přehledy - opravy tisku infosheet pro přehledy techniky
 

2021 - 12
 • Technika - personál z techniky  *novinka
  • pro přehledy nákladů za personál celkem, tisk, statistiky
  • evidence personálu podle osoby, adresy a kontaktních údajů
  • rozdělování personálu podle počtu osob
    
 • Kopírování akcí - opravy a rozšíření o další položky
   
 • Personál - kontrola počtu u jednotlivých osob pokud je vyšší než > 0
  • kontrola u vkládání v akcích samostatně
  • kontrola u vkládání přes balíčky obchodníků
    
 • Služby - kontrolujeme stavy skladu služby a obsazení v akcích, pokud je skladová položka > než 0 kusů
  • kontrola u vkládání v akcích samostatně
  • kontrola u vkládání přes balíčky obchodníků
    
 • Formuláře - zpřehlednění vstupních dat, rozlišení řádků pro obchodníky, zvýraznění
 • Mobiliář - přidání polí pro evidenci podle kategorie a místa, kde se mobiliář nachází
 • Prostory - kontrola pokud se prostory překrývají mezi akcemi, zaslání info na email obchodníkům
 • Akce zasmluvnění - pokud dochází ke kolizi prostor nebo mobiliáře je možné po kontrole zasmluvnit akci
   
 • Balíčky do akce - každý obchodník si může skládat služby a zboží do balíčku
 • Do balíčku lze naskládat
  • prostory
  • služby - kontrolujeme počty kusů
  • mobiliář - kontrolujeme počty kusů
  • personál - kontrolujeme počty kusů
 • Položky balíčku - si může obchodník vložit jedním kliknutím do nové akce
 • V balíčku se kontrolují
  • prostory - pokud nejsou už zamluveny na datum a čas
  • mobiliář - jestli je skladem a není už zasmluvněn v jiné akci
  • personál a služby se sklady nekontrolují
    
 • střediska - třídění akcí podle středisek
 • střediska - nastavuje administrátor, které se pak využívají pro třídění akcí v KPI
 • KPI - třídění podle středisek
   
 • technika - rozšíření tiskových sestav podle odběratelů, úpravy nabídek techniky
   
 • Příprava na levné varianty ISKASA a jednoduchou registraci 
  • varianty ISKASA pro pronájem na sdíleném nebo vlastním prostoru i databáze
  • omezení se bude týkat na základní funkce a počty položek a služeb pro akce
  • bude stačit jednoduchá registrace - nájemce aplikace
  • a pak můžete evidovat vlastní akce a ostatní služby a položky
 • Rozšíření aplikace ISKASA o Webcollab - společný webový systém pro projekty a řízení projektů Webcollab asp 
  • společný webový systém pro projekty a řízení projektů v rámci ISKASA
  • Webcollab asp je snadno použitelný a povzbuzuje uživatele, aby spolupracovali
  • aplikace je funkčně elegantní a bezpečná, aniž by byla pro uživatele těžkopádná nebo graficky náročná
  • aplikace je ideální pro sledování více projektů a nespočetných malých úkolů v organizaci jakékoli velikosti
  • máte-li připomínky nalepené po celém stole, potřebujete Webcollab asp
  • pro lepší představu o tom, co Webcollab asp dokáže a co dělá, podívejte se na screenshoty
    
 • Rozšíření aplikace ISKASA o funkce Webcollab - funkce v aplikaci Webcollab asp zahrnují:
  • snadno čitelné a intuitivní uspořádání obrazovky
  • většina uživatelů může používat Webcollab asp bez školení
  • jednotlivým uživatelům jsou přiřazena práva a oprávnění
  • uživatelé mohou být také zařazeni do skupin s kontrolovanými právy a oprávněními.
  • probíhající projekty a úkoly a blížící se termíny jsou graficky zvýrazněny
  • změny jsou zvýrazněny tak, aby se ostatní uživatelé mohli podívat
  • změny a nové položky mohou být zasílány dalším uživatelům na email
  • Soukromé projekty - pro vybrané uživatele lze definovat skupinu a projekt jako soukromý. Tyto vidí pouze vybrané osoby, který je dám přístup
  • POP3 nebo IMAP funkce pro stahování pošty z určeného emailu
  • vkládání emailu a příloh přímo do úkolů
  • každý úživatel má přístup ke svým emailům, které posílá na Webcollab asp


2021 - 11
 • technika - rozšíření kategorií v tiskových sestavách, podrobný rozpis kategorií podle techniky
   
 • catering - rozšíření o více funkcí pro obchodníky
  1. Vkládání zboží, kategorií a nabidek pro catering, podrobný rozpis a sledování prodeje zboží
  2. Pouze základní formulář vkládání pro dokumentů, ceny se zadávají v objednávce ručně
  3. Vkládání zakladnich položek a cen cateringu jako v objednávce, seznam s rozpisem marží
   • přidána možnost rozlišení cateringu podle nabídek
   • přepočet na skladové karty
  4. ------------------------ stejné ------------------------ + sumární fakturace nahrazuje vložené ceny v objednávce
   • přidána možnost rozlišení cateringu podle nabídek
   • přepočet na skladové karty
     
 • technika - statistiky položek techniky, vše v jednom přehledu
  • statistiky prodej, nákladu za každou položku techniky samostatně
  • soupis servisů a sériová čísla techniky
  • soupis alternativ, příslušenství a fotografií k vybrané technice
    
 • technika -  rozdělení uživatelů techniky na 4 úrovně
  1. Technik hlavní - technika a ceny, editace, mazání, nová, sklady, výrobci, balíčky, kategorie, dodavatelé, tisk akcí, přehled sklad, nákladové položky
  2. Technik provoz - přehled techniky bez cen v akcích, nákladové položky
  3. Technik nahlížející - základní přehled a účast na akcích, evidence v personálu
  4. + zodpovědný technik za nákladové položky
    
 • kontakty u akcí
  • menší úpravy ve vyhledávání kontaktů
  • rozšířené vyhledávání  u akce o osoby a jejich kontaktní informace (osoba, email, telefon) ...
  • možnost vyhledávání kontaktu pomocí databází ARES 
  • vyhledávání v ARES buď podle IČO nebo názvu subjektu
    
 • technika - servis a seriová čísla + foto
  • podle sériových čísel s návazností a sledování servisu
  • sériová čísla techniky podle počtu skladových kusů
  • sledování servisu podle položky techniky
  • pokud je techniku uvedena v servisu, tak  to má návaznost na stav skladu a počet kusů
  • ukládání fotografií k technice
    
 • technika - nákladové položky techniky
  • v každé akci lze nastavit zodpovědného technika podle nastavené kategorie techniky
  • zodpovědný technik pak skládá techniku do nákladových listů
  • zodpovědný technik může měnit položky techniky podle potřeb a počtu kusů na skladě
  • zodpovědný technik má seznam položek jen ten, který je nastaven v kategoriích a ta mu byla přiřazena u akce
  • zodpovědný technik tiskne nákladový list podle toho co vložil
    
 • nákladové položky podle kategorie
  • vybrané kategorie se zobrazují u vkládání akce
  • u těchto kategorií lze definovat zodpovědnou osobu za vybranou techniku
  • pokud nejsou vybrané zodpovědné osoby, pak může nákladový list zpracovat jakýkoliv technik
    
 • akce a nákladové položky z kategorií 
  • možnost nastavit zodpovědnou osobu podle kategorie techniky
  • zodpovědné osoby za nákladové položky definuje obchodník
    
 • administrace ISKASA - možnosti nastavení techniky na několik samostatných modulů
   
 • technika
  • náklady ,skladové karty, generování položek, tiskové sestavy podle dodavatele externí techniky
  • upraveny rozpočty techniky i po dnech, ceny, slevy
  • kopírování nabídky techniky do jiné nabídky s možností změn cen a slev
  • rozpočty podle kategorií, prodej a nákup
  • fotodokumentace k jednotlivým položkám techniky
    
 • objednávky - vazba na sklad karty, akce, přehledy
 • faktury - skladové karty, přehled a evidence faktur
  • příprava dokladů na qr platby
    
 • skladové karty - možnost mazáni položek samostatně
  • nové generování skladových položek
    
 • KPI statistiky a grafy
  • podle odběratelů
  • příprava pro obchodníky na roční trendy
    
 • Partnerský program - vstupy podle objektů
 • Partnerské karty - sledování karet podle osob, počty podle měsíce, přehledy


2021 - 10
 • technika - dodavatele techniky externě, tiskové sestavy
  • opravy nabídek, možnost rychlejšího výběru pro obchod a technika
 • skladové karty - generování karty a položek skladové karty
 • timeline - sledování kroků pro akce i smazané položky
 • sledování kroků podle uživatele
 • KPI - podle uživatele


2021-09
 • KPI - přehledy
 • předělání KPI roční
 • Auta - sledování vytěžování aut, náklady, prodej - vazba na skladovou kartu, fakturace, objednávky podle akcí
 • Partneři - sponzoring, sledování a historie plateb, fakturace, typ partnerů
 • Catering - generování nabídek podle místa a času
 • Catering - prodej zboží, součty na skladové karty, rozpočty podle sazby DPH
 • technika - skládání nabídek s možností výběru nabídky podle potřeby obchodníka
  • přepočet cen podle techniky v nabídce
  • vkládání nabídek techniky do skladových karet
  • vlastní nabídky pro obchodníky


2021-08
 • catering - kategorie, zboží
 • technika - baličky techniky , skládání techniky pro obchod
 • technika - nabídky techniky


2020 - rozdělení modulů podle objednávek zadavatele
 • administrace pro nastavení ISKASA
 • administrace parametrů


2019 - vývoj moduly
 • prostory + náklady
 • technika + náklady - technika pro obchod a tvorba balíčků


2018 - start ISKASA
 • prostory, služby, mobiliář
 • sledování skladových položek a vytížení na datum a čas