ISKASA historie změn

2021 - 11

 • technika - rozšíření kategorií v tiskových sestavách, podrobný rozpis kategorií podle techniky *novinka
   
 • catering - rozšíření o více funkcí pro obchodníky
  1. Vkládání zboží, kategorií a nabidek pro catering, podrobný rozpis a sledování prodeje zboží
  2. Pouze základní formulář vkládání pro dokumentů, ceny se zadávají v objednávce ručně
  3. Vkládání zakladnich položek a cen cateringu jako v objednávce, seznam s rozpisem marží
   • přidána možnost rozlišení cateringu podle nabídek *novinka
   • přepočet na skladové karty *novinka
  4. ------------------------ stejné ------------------------ + sumární fakturace nahrazuje vložené ceny v objednávce
   • přidána možnost rozlišení cateringu podle nabídek *novinka
   • přepočet na skladové karty *novinka
     
 • technika - statistiky položek techniky, vše v jednom přehledu *novinka
  • statistiky prodej, nákladu za každou položku techniky samostatně
  • soupis servisů a sériová čísla techniky
  • soupis alternativ, příslušenství a fotografií k vybrané technice
    
 • technika -  rozdělení uživatelů techniky na 3 úrovně *novinka
  1. Technik hlavní - technika a ceny, editace, mazání, nová, sklady, výrobci, balíčky, kategorie, dodavatelé, tisk akcí, přehled sklad, nákladové položky
  2. Technik provoz - přehled techniky bez cen v akcích, nákladové položky
  3. Technik nahlížející - základní přehled a účast na akcích, evidence v personálu
  4. + zodpovědný technik za nákladové položky
    
 • kontakty u akcí
  • menší úpravy ve vyhledávání kontaktů
  • rozšířené vyhledávání  u akce o osoby a jejich kontaktní informace (osoba, email, telefon) ...
  • možnost vyhledávání kontaktu pomocí databází ARES *novinka
  • vyhledávání v ARES buď podle IČO nebo názvu subjektu
    
 • technika - servis a seriová čísla + foto *novinka
  • podle sériových čísel s návazností a sledování servisu
  • sériová čísla techniky podle počtu skladových kusů
  • sledování servisu podle položky techniky
  • pokud je techniku uvedena v servisu, tak  to má návaznost na stav skladu a počet kusů
  • ukládání fotografií k technice
    
 • technika - nákladové položky techniky *novinka
  • v každé akci lze nastavit zodpovědného technika podle nastavené kategorie techniky
  • zodpovědný technik pak skládá techniku do nákladových listů
  • zodpovědný technik může měnit položky techniky podle potřeb a počtu kusů na skladě
  • zodpovědný technik má seznam položek jen ten, který je nastaven v kategoriích a ta mu byla přiřazena u akce
  • zodpovědný technik tiskne nákladový list podle toho co vložil
    
 • nákladové položky podle kategorie *novinka
  • vybrané kategorie se zobrazují u vkládání akce
  • u těchto kategorií lze definovat zodpovědnou osobu za vybranou techniku
  • pokud nejsou vybrané zodpovědné osoby, pak může nákladový list zpracovat jakýkoliv technik
    
 • akce a nákladové položky z kategorií *novinka
  • možnost nastavit zodpovědnou osobu podle kategorie techniky
  • zodpovědné osoby za nákladové položky definuje obchodník
    
 • administrace ISKASA - možnosti nastavení techniky na několik samostatných modulů
   
 • technika
  • náklady ,skladové karty, generování položek, tiskové sestavy podle dodavatele externí techniky
  • upraveny rozpočty techniky i po dnech, ceny, slevy
  • kopírování nabídky techniky do jiné nabídky s možností změn cen a slev
  • rozpočty podle kategorií, prodej a nákup
  • fotodokumentace k jednotlivým položkám techniky
    
 • objednávky - vazba na sklad karty, akce, přehledy
 • faktury - skladové karty, přehled a evidence faktur
  • příprava dokladů na qr platby
    
 • skladové karty - možnost mazáni položek samostatně
  • nové generování skladových položek
    
 • KPI statistiky a grafy
  • ???????podle odběratelů
  • příprava pro obchodníky na roční trendy
    
 • Partnerský program - vstupy podle objektů
 • Partnerské karty - sledování karet podle osob, počty podle měsíce, přehledy


2021 - 10
 • technika - dodavatele techniky externě, tiskové sestavy
  • opravy nabídek, možnost rychlejšího výběru pro obchod a technika
 • skladové karty - generování karty a položek skladové karty
 • timeline - sledování kroků pro akce i smazané položky
 • sledování kroků podle uživatele
 • KPI - podle uživatele


2021-09
 • KPI - přehledy
 • předělání KPI roční
 • Auta - sledování vytěžování aut, náklady, prodej - vazba na skladovou kartu, fakturace, objednávky podle akcí
 • Partneři - sponzoring, sledování a historie plateb, fakturace, typ partnerů
 • Catering - generování nabídek podle místa a času
 • Catering - prodej zboží, součty na skladové karty, rozpočty podle sazby DPH
 • technika - skládání nabídek s možností výběru nabídky podle potřeby obchodníka
  • přepočet cen podle techniky v nabídce
  • vkládání nabídek techniky do skladových karet
  • vlastní nabídky pro obchodníky


2021-08
 • Catering - kategorie, zboží
 • technika - baličky techniky , skládání techniky pro obchod
 • technika - nabídky techniky


2020 - rozdělení modulů podle objednávek zadavatele
 • administrace pro nastavení ISKASA
 • administrace parametrů


2019 - vývoj moduly
 • prostory + náklady
 • technika + náklady - technika pro obchod a tvorba balíčků


2018 - start ISKASA
 • prostory, služby, mobiliář
 • sledování skladových položek a vytížení na datum a čas